Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie: Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej opieki dla mieszkańców Gminy Strzelin w 2022 roku

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:
HRP Care Sp. z o. o.
90-349 Łódź
ul. Tymienieckiego 19a

Cena brutto za 1 opaskę: 297,00 zł.
Cena brutto za usługę całodowej opieki - 1 os./1 m-c: 26,00 zł.

Pozostałe elementy oceny oferty zawierają informacje, które zostały zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa.