Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie: Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej na rzecz mieszkańców Gminy Strzelin, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

Psychologiczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno–Badawcze

„PSYCHO-LAB” Marcin Jasiński

Al. Wyzwolenia 9a/4, 58-300 Wałbrzych,

Cena brutto zamówienia: 17160,00 zł.
Cena brutto za 1 godzine usługi: 110,00 zł.