Rozstrzygnięcie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Drukuj

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

JURASZEK CATERING
Ireneusz Juraszek
51-354 Wrocław
ul. Inflancka 9/15

Cena brutto zamówienia: 103320,00 zł.
Cena brutto za 1 dwudaniowy obiad: 8,20 zł.