Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Email Drukuj PDF

 Zarządzenie Nr 68/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
z dnia 14 czerwca 2011 roku.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 
 
            Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 9a ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami) oraz Uchwały Nr  VII/48/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w składzie:
 
1.   Danuta Rydz  - Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie”
2.    Dorota Kuchta - Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
3.    Maria Cerulewicz - Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
4.    Ireneusz Szałajko  - Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
5.    Anna Baran  - Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
6.    Robert Byrski  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie
7.    Łukasz Krzysztofczyk - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
8.    Elżbieta Kohman – Muzyka - Sąd Rejonowy w Strzelinie (kurator)
9.    Magdalena Buczyńska - Sąd Rejonowy w Strzelinie (kurator)
10. Mirosława Kulpa – Czujewicz  - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (Inspektor ds. Oświaty Gminnej)
11. Elżbieta Kasprzyszak  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie
12. Anna Kilian  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
13. Władysława Maturlak  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.