Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Drukuj

Ogłoszenie w formacie PDF

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana

PANI BARBARA PODRUCZNA
( imię i nazwisko )

Borek Strzeliński
...................................................................
( miejsce zamieszkania )

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Podruczna spełniła wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze
przypisanych do stanowiska Referenta ds. funduszu alimentacyjnego co pozwoli na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku pracy.