Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Nabór na stanowisko: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Email Drukuj PDF

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1

Nazwa stanowiska: REFERENT ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Liczba etatów:  1

Wykształcenie: wyższe lub średnie

 

 

I.                     Wymagania niezbędne

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Minimum roczny staż pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 3. Dobra znajomość przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dłużników alimentacyjnych.
 4. Dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność wyciągania wniosków na podstawie analizy dokumentów.
 7. Umiejętność czytania ze zrozumieniem przepisów prawnych.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Dobra znajomość obsługi komputera.

 

II.                   Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 1. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.
 2. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 4. Przygotowywanie list płac.
 5. Realizacja procedury postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

III.                 Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z 2002r ze zmianami).

 

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór – referent ds. świadczeń rodzinnych”  w terminie do dnia 04 sierpnia 2008r do godz. 13ºº.

Dokumenty dostarczone po upływie wyznaczonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops.internetdsl.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1.