Nabór na stanowisko: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych - kandydaci

Drukuj

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELINIE

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko – "Referent ds. Świadczeń Rodzinnych" wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnia n/w kandydatka;

Magdalena Madejczyk - Strzelin

W związku z powyższym termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatki wyznaczono na dzień 11.07.2008r. o którym kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie.

Strzelin, dnia 09.07.2008r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelinie Władysława Maturlak