Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Karta Dużej Rodziny - Zmiany

Email Drukuj PDF

1280x540

Czekają nas spore zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta będzie przysługiwała tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Od 01.01.2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Kracie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz. 1832 ze zmianami) która polega między innymi na tym, że od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Przypominamy:
Prawo do posiadnia karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie sie rodzinę, w której rodzie lub małożonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1/ w wieku do ukończenia 18 roku życia
2/ w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3/ bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małożnek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Szczegółowe zasady przyznawania Kart Dużej Rodziny określa ustawa z dnia 05.12.2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2017r poz. 1832), a szereg informacji na temat funkcjonowania programu można uzyskać na stronie ministerstwa : https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wnioski o przyznaie karty można składać od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Spoóęcznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 w godz. od 8.00 do 15.45 pokój nr. 4

Wnioski do pobrania:

http://gops-strzelin.pl/dokumenty
https://www.gov.pl/web/rodzina