Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Dodatek węglowy

Email Drukuj PDF

Drodzy mieszkańcy informujemy, iż GOPS Strzelin będzie realizował ustawę o dodatku węglowym.

Wniosek o dodatek węglowy dostępny jest na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska - https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 pexels-pixabay-46801 1

  • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy posiadają, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy.
  • Urządzenia te muszą być zasilane paliwem stałym przez co rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, będzie wypłacany jednorazowo.
  • Nie ma kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
  • Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku weglowego jest uzyskanie wpisu lub zgloszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  • Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie upływał 30 listopada br.