Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Procedury obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Strzelinie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID–19

Email Drukuj PDF
  1. Zainstalowanie w obiektach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie dozowników z płynem dezynfekującym.
  2. Zaopatrzenie pracowników w artykuły higieniczne i dezynfekujące.
  3. Zwiększenie czynności związanych ze sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz sprzętów pracowniczych.
  4. Zapoznanie pracowników z zasadami higieny osobistej i miejsca pracy.
  5. Ograniczenie wizyt pracowników socjalnych w środowisku podopiecznych.
  6. Poinformowanie mieszkańców o różnych formach kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelinie.
  7. Zainstalowanie skrzynki podawczej umożliwiającej mieszkańcom składanie podań i wniosków bez osobistego kontaktu z sekretariatem i pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
  8. W celu ograniczenia wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie podjęto decyzje o przesyłaniu korespondencji oraz wypłat zasiłków stałych i okresowych ze pośrednictwem poczty polskiej.