Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Referent do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

  1. Ogłoszenie o naborze

  2. Zarządzenie nr GOPS/V/0110/4/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z dnia 09 czerwca 2021 roku

  3. Klauzula informacyjna

 

Program „Czyste Powietrze” 2.0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze" 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1.

Druk wniosku do pobrania.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Ogłoszenie o wynikach naboru - PDF

 

Lista kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Lista kandydatów - PDF

 

Ogłoszenie o naborze Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Wsparcie Psychologiczne

plakat konsultacje-www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje projekt "Sztuka życia"

Od lipca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje projekt "Sztuka życia" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2020. Projekt przygotowany przez Członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Strzelinie został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Środki własne na realizację projektu zapewniła Gmina Strzelin.

Więcej…

Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie

Oferta-celestyn

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny - PDF

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL