Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 

Rozstrzygnięcie ofert zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, dotyczacego naboru na stanowisko koordynatora projektu pn: "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta: Pani Ilona Król, zamieszkała: Wrocław.

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

 1. SIWZ - pobierz
 2. Załącznik Nr 1 - pobierz
 3. Załącznik Nr 2 - pobierz
 4. Załącznik Nr 3 - pobierz
 5. Załącznik Nr 4 - pobierz
 6. Załącznik Nr 5 - pobierz
 7. Załącznik Nr 6 - pobierz
 8. Załącznik Nr 7 - pobierz
 9. Załącznik Nr 8 - pobierz

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności

DOTYCZY: zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w tym serwera wraz z oprogramowaniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z zamiarem zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w tym serwera wraz z oprogramowaniem, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1.

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 2 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 Ofertę złożyć można osobiście w GOPS, 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 1, drogą e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub faxem 713920577 w terminie do dnia 23.07.2015r. Godz. 10.00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w tym serwera wraz z oprogramowaniem ".

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 3920577 dni robocze w godzinach od 8.30-15.30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że właściwe postępowanie ofertowe odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia. 

Treść ogłoszenia i załączniki - DOC

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 (Monitor Polski z 05.06.2014 r. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu:
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
 • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Z 2014 r. poz.214) określa kto jest uprawniony do korzystania z programu, jaką rodzinę uznajemy
za rodzinę wielodzietną itp.
Należy podkreślić, że zgodnie  z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu : przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzice lub małżonek maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia  25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem  niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu a dokumentem indentyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej  Rodziny.
Kartę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, który upoważnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia całości postępowania.
 
Do dnia 20.XI.2014 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął program 62 rodziny i wydał 310 kart.
Na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie udostępniony jest wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.
Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL