Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Procedury obowiązujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Strzelinie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID–19

  1. Zainstalowanie w obiektach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie dozowników z płynem dezynfekującym.
  2. Zaopatrzenie pracowników w artykuły higieniczne i dezynfekujące.
  3. Zwiększenie czynności związanych ze sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz sprzętów pracowniczych.
  4. Zapoznanie pracowników z zasadami higieny osobistej i miejsca pracy.
  5. Ograniczenie wizyt pracowników socjalnych w środowisku podopiecznych.
  6. Poinformowanie mieszkańców o różnych formach kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelinie.
  7. Zainstalowanie skrzynki podawczej umożliwiającej mieszkańcom składanie podań i wniosków bez osobistego kontaktu z sekretariatem i pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
  8. W celu ograniczenia wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie podjęto decyzje o przesyłaniu korespondencji oraz wypłat zasiłków stałych i okresowych ze pośrednictwem poczty polskiej.

 

INFORMACJA

Informujemy odbiorców świadczeń z pomocy społecznej, że świadczenia t. j. zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki stałe i inne, które były dotychczas wypłacane w Kasie GOPS za miesiąc Marzec zostaną przesłane za pośrednictwem poczty.

APEL - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

Drodzy Mieszkańcy,

Niestety Koronawirus SARS-CoV-2 jest obecny w Polsce i może wpłynąć na życie wokół nas. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby starsze i schorowane – to one powinny teraz szczególnie na siebie uważać, unikać skupisk ludzi i masowych zgromadzeń. To one, często mieszkające samotnie, potrzebują wsparcia, by móc uniknąć konieczności kontaktów z otoczeniem, np. robiąc zakupy.
Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku. W związku z tym, że dla tej grupy koronawirus stanowi największe zagrożenie, zwracam się do Państwa z apelem o pomoc sąsiedzką – zrobienie zakupów, wykupienie leków, zapłacenie rachunków na poczcie. Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.
Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni.

Burmistrz
Miasta i Gminy Strzelin
Dorota Pawnuk

 

Informacja dla seniora

Jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych,
wykupieniu leków zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie pod jeden z podanych niżej numerów:

71 39-20-577
507-662-426
504-662-467

Informacja - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Uprzejmie informuję, że z dniem 2.03.2020 r, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zmianie ulega numer infolinii Oddziału Koordynacji świadczeń dla mieszkańców województwa, Dotychczasowy numer infolinii 71 3406029 zostanie zastąpiony numerem 71 7011717. Przypominam jednocześnie, że w pokoju 1105 na I piętrze budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiliśmy Biuro Obsługi, W Biurze Obsługi oraz pod wskazanym nr telefonu można uzyskać niezbędne informacje z zakresu prowadzonych postępowań, które są udzielane wnioskodawcy na podstawie danych zawartych w naszym systemie informatycznym Kontakt osobisty w Biurze Obsługi Klienta możliwy jest wyłącznie w poniedziałki i środy w godzinach od 8:00 do 14:30, natomiast kontakt telefoniczny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w piątki od 8:30 do 12:00. Przerwa w godzinach od 11:00 do 11:15. Dodatkowo informuję, że Kierownik Oddziału Koordynacji Świadczeń przyjmuje petentów w poniedziałki i środy w godzinach od 12:00 do 14:30.

 

Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za 2019r. - PDF

 

Działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zaprasza wszystkie osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 na:

• spotkanie z dietetykiem, które odbędzie się dnia 03.03.2020r. w Jadłodajni w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3, 57-100 Strzelin,

• grupa I godz. 10:00

• grupa II godz. 12:00

 

Działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zaprasza wszystkie osoby korzystające
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 na:

•     spotkanie kulinarne (z kucharzem), które odbędzie się dnia 17.02.2020r. w Jadłodajni w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3, 57-100 Strzelin,

        grupa I godz. 10:00

        grupa II godz. 12:00

•     spotkanie z ekonomistą, które odbędzie się dnia 24.02.2020r. w Jadłodajni w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3, 57-100 Strzelin,

        grupa I godz. 10:00

        grupa II godz. 12:00

 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL