Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Projekt "GOPS Strzelin - nowe otwarcie"

Email Drukuj PDF

logo-projekt-noweotwarcie


Projekt „GOPS Strzelin — nowe otwarcie"

Beneficjent:

Gmina Strzelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 2.5 — Skuteczna pomoc społeczna

Wartość projektu:

421 068,75 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich — 346 228,56 zł
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa — 64 578,94 zł

Okres realizacji projektu:

01/02/2020 — 31/07/2021

Cel projektu:

Podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Strzelin.
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Planowane efekty:

Podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego ośrodka pomocy społecznej.
Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany zoptymalizują wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłyną na zwiększenie udziału pracy socjalnej w podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

Formy wsparcia:

Finansowanie etatów 3 pracowników
Szkolenia dla pracowników GOPS w Strzelinie Superwizja pracowników socjalnych

Grupa docelowa: 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie