Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres 01.04.2016r. do 01.07.2016r.

Email Drukuj PDF

Realizacja Programu Rodzina 500+ przebiegała prawidłowo.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były składane w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.

  • Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi ogółem - 1329
  • złożonych w formie papierowej - 1068
  • złożonych droga elektroniczną - 271
  • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi - 37
  • liczba wydanych decyzji w sprawie dotyczących świadczenia wychowawczego wynosi - 1290
    w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 1271

Ogółem liczba świadczeń wychowawczych wynosi - 7276 w tym na pierwsze dziecko - 2841
Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze wynoszą 2 721 769,00 zł.