Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Realizacja programu „500+”

Email Drukuj PDF

W związku z realizacją programu 500 plus zostało złożonych na dzień 19 maja 2016r. – 1188 wniosków w tym drogą elektroniczną 242 wnioski, a w wersji papierowej 946.
Zostało wydanych 992 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze a pomocą objęto 1506 dzieci.
Na dzień 19 maja 2016r. wypłacono kwotę 1135604,60 zł
Najwyższe wypłacone swiadczenie wynosi 3 500 zł i dotyczy rodziny z siedmiorgiem dzieci. Pomocą objęto 5 rodzin z szeciorgiem dzieci, 4 rodziny z pieciorgiem dzieci, 11 rodzin z czworgiem dzieci. Pozostałe rodziny to rodziny z trojgiem, dwojgiem lub jednym dzieckiem.
Informuje również, iż wnioski składane drogą elektroniczną zawierały błędy, które dotyczyły składu rodziny, stanu cywilnego. Błędy te zostały sprostowane.
Należy podkreślić, że realizacja programu 500+ przebiega spokojnie, zasiłki wypłacane są niezwłocznie po otrzymaniu środków. Termin wypłaty obejmuje okres od 5-go do 25-go każdego miesiaca.