Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Konkurs - STOP PRZEMOCY

Plakat Przemoc

 

Regulamin konkursu

 

 

Działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

logo-podprogram2020

Zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2020 na:

1.    Spotkanie z dietetykiem, które odbędzie się 16.07.2021r. w jadłodajni w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3, 57-100 Strzelin

- grupa I godzina 9:00

- grupa II godzina 11:00

2.    Spotkanie z ekonomistą, które odbędzie się 26.07.2021r. w jadłodajni w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3, 57-100 Strzelin

- grupa I godzina 9:00

- grupa II godzina 11:00

3.    Spotkanie z kucharzem, które odbędzie się 27.07.2021r.  w jadłodajni w Strzelinie przy ul. Pocztowej 3, 57-100 Strzelin

- grupa I godzina 9:00

- grupa II godzina 11:00

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Informacja o wynikach.

Dokument w formacie PDF

 

 

Lista kandydatów na stanowisko - Referent do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Lista kandydatów PDF

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Referent do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

  1. Ogłoszenie o naborze

  2. Zarządzenie nr GOPS/V/0110/4/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z dnia 09 czerwca 2021 roku

  3. Klauzula informacyjna

 

Program „Czyste Powietrze” 2.0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze" 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1.

Druk wniosku do pobrania.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Ogłoszenie o wynikach naboru - PDF

 

Lista kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Lista kandydatów - PDF

 

Ogłoszenie o naborze Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL