Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie - Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

PPH OST Witold Ostrowski
53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 13B