Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie - Dostawa sprzętu komputerowego

Email Drukuj PDF

Rozstrzygnięcie ofert w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na:
„Dostawa sprzętu komputerowego"

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

Zakład Informatyki INFOMECH, ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola, za cenę brutto: 16 081,02 zł.