Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

Email Drukuj PDF

Rozstrzygnięcie ofert w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na:
„Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie”
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

PECET SERWIS s.c.
ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych
Oferta na kwotę: 10 199,43 zł. brutto