Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, dotyczacego: "Dostawy urzadzeń wielofunkcyjnych"

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "OST". Witold Ostrowski, ul. A. Ostrowskiego, 13 B, 53-238 Wrocław (oferta z ceną brutto: 10 455,00 zł.)