Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie - Dostawa urządzeń i oprogramowania

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

DCSS Sp. z o.o. Sp. k.
Legionowo 05-119, ul. Podgórska 2
Oferta na kwotę: 4490,11 zł. (brutto)