Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

Elektromix Jacek Niedziela
ul. Łokietka 28
57-100 Strzelin