Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Dostawa sprzętu komputerowego

Email Drukuj PDF

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:


AN–GARA LTL sp. z o.o.

Ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Oferta na kwotę:  9459,93 zł. (brutto)