Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Email Drukuj PDF

Dot. dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

Marken Systemy Antywirusowe
ul. Armii Krajowej 23 / 13
81-366 Gdynia