Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: dostawa sprzętu i oprogramowania

Email Drukuj PDF

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: dostawy sprzętu i oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI

ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław