Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygniecie ofert: Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne 2013r.

Email Drukuj PDF

 

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: przeprowadzenia warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Mindspace  Centrum psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej
ul. Ogrodowa 67, 48-319 Chróścina