Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Usługi wspierające aktywizację zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego 2013r.

Email Drukuj PDF

 

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: usługi wspierające aktywizacje zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego  w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Illustro Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel

Ul. Cygana 4, 45-131 Opole