Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały biurowe 2013r.

Email Drukuj PDF

 

 

 

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”. 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Euro-Biuro

Rafał  Paszek

57-100 Strzelin, ul. Okrzei 1A