Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2013r.

Email Drukuj PDF


 

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Psychologiczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Badawcze

"PSYCHO-LAB"

58-300 Wałbrzych, ul. Aleja Wyzwolenia 9a/4