Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za rok 2018

Pliki sprawozdania w formacie PDF do pobrania:

1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4. Informacja podatkowa

 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

 

„Posiłek w szkole i w domu”

Dnia 19 marca 2019r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzelin reprezentowaną przez Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Panią Dorotę Pawnuk została podpisana umowa w sprawie dotacji celowej jako wsparcie finansowe w zakresie realizacji przez Gminy w 2019r. zadania w postaci dożywiania. Całkowity koszt zadania wynosi 226.834,00 zł, w tym dotacja 136.100,00 zł a wkład własny gminy 90.734,00 zł.
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" udzielana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. O pomoc mogą ubiegać się osoby samotne, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,50 zł oraz osoby w rodzinie, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł. Od stycznia 2019r. pomocą zostało objętych 241 osób, w tym dzieci 168 a dorosłych 73 osoby.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 71 39 20 577.

 

Przedsiębiorstwa udzielające zniżek w ramach Programu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”

Aktualna lista przedsiębiorstw - stan na 20.03.2019r.

Więcej…

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za 2018 rok

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych za rok 2018

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych za rok 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018

Sprawozdanie do pobrania w formacie PDF - pobierz..

Program „Opieka 75+"

Program „Opieka 75+" umożliwia wsparcie gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązującym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania.

Więcej…

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL