Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za rok 2018

Email Drukuj PDF

Pliki sprawozdania w formacie PDF do pobrania:

1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4. Informacja podatkowa