Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: GOPS/EFS/IX/4302/6/2017

Email Drukuj PDF

logotypy-rpo-wd

Projekt „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr GOPS/EFS/IX/4302/6/2017 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Opiekun osób starszych" w ramach realizacji projektu

„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin".

Niniejszym informuję o wyborze jako oferty najkorzystniejszej

oferty złożonej przez Wykonawcę:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.
os. Słoneczne 14;
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

cena wybranej oferty za przeszkolenie 1 osoby 1 759,00 zł