Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: GOPS/EFS/IX/4302/4/2017

Email Drukuj PDF

logotypy-rpo-wd

Projekt „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr GOPS/EFS/IX/4302/4/2017 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Obsługa kasy fiskalnej” w ramach realizacji projektu

„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”.

 

 

Niniejszym informuję o wyborze jako oferty najkorzystniejszej  

oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

Rabert Staluszka

ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

 

cena wybrane oferty 2 989,44 zł