Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: GOPS/EFS/IX/4302/3/2017

Email Drukuj PDF

logotypy-rpo-wd

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr GOPS/EFS/IX/4302/3/2017 na przeprowadzenie zajęć
„Edukacja Społeczno Obywatelska"
w ramach realizacji projektu
„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin".

Niniejszym informuję o wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Oddział I we Wrocławiu
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Ul. Wrocławska 27a, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr GOPS/EFS/IX/4302/3/2017 na przeprowadzenie zajęć

„Edukacja Społeczno Obywatelska”

w ramach realizacji projektu

„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin”.

 

 

Niniejszym informuję o wyborze jako oferty najkorzystniejszej  oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Oddział I we Wrocławiu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Ul. Wrocławska 27a, 57-200 Ząbkowice Śląskie