Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: GOPS/EFS/IX/4302/2/2017

Email Drukuj PDF

logotypy-rpo-wd

Dotyczy zapytania ofertowego nr GOPS/EFS/IX/4302/2/2017 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu

„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin".

Niniejszym informuję o wyborze jako oferty najkorzystniejszej w części A - „ECDL" oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Oddział I we Wrocławiu
Ul. Biskupia 10a; 50-148 Wrocław

w części B – „Kucharz małej gastronomii" oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Oddział I we Wrocławiu
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Ul. Wrocławska 27a, 57-200 Ząbkowice Śląskie