Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Email Drukuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących: Dostawy urządzeń wielofunkcyjnych.

1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Kamienna 1

2. Przedmiot zamówienia
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia do 29.09.2016 r.

4. Kryterium oceny ofert - Cena 100 %

5. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę złożyć należy do dnia 23.09.2016r. do godz. 12:00
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1 lub przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pełna treść zapytania do pobrania.

Pytania

3. W związku z zapytaniem dot. dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, bardzo proszę o doprecyzowanie, czy urządzenia mają być nowe, czy powystawowe?

4. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia z kasetą o pojemności 520 kartek o standardowej gramaturze 80 g/m², mając na uwadze to, że ryza papieru, będąca najczęściej jednorazowo wkładaną ilością do urządzenia, zawiera 500 kartek. Różnica 30 kartek nie jest ilością znaczącą i nie ma przełożenia na sprawne i płynne działanie urządzenia.

Odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie 3: Urządzenia wielofunkcyjne mają być nowe nie używane oryginalnie zapakowane.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w kasetę o pojemności 520 kartek papieru A4 o gramaturze 80g/m2.