Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż szaf biurowych do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  „Wykonanie i montaż szaf biurowych do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie”

1.  Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, 57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie i montaż szaf biurowych do pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, pokój nr 4 oraz pokój nr 7.

Szafy biurowe o rozmiarach:

  1. szerokość 480 cm; wysokość 340 cm, głębokość 40 cm;
  2. szerokość 395 cm; wysokość 315 cm; głębokość 40 cm.

Materiał: płyta laminowana – kolor buk

W celu ustalenia ilości półek oraz rodzaju wykończenia niezbędna jest wizja lokalna Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, przed złożeniem oferty.

3.  Termin realizacji zamówienia: 30.04.2016 r.

4. Kryterium oceny ofert  - Cena brutto - 100 % 

5. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: „Wykonanie i montaż szaf biurowych do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie”

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 04.04.2016 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Treść ogłoszenia i załączniki do pobrania