Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz.759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy sprzętu komputerowego.

1.                 Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

2.                 Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 

3.                 Termin realizacji zamówienia 31.03.2016 r. 

4.                 Kryterium oceny ofert  - Cena 100 % 

5.                 Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa sprzętu komputerowego. 

6.         Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 23.03.2015r. do godz. 15:00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Treść ogłoszenia i załączniki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz.759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy sprzętu komputerowego.

 

1.                 Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

 

2.                 Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

 

3.                 Termin realizacji zamówienia 31.03.2016 r.

 

4.                 Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

 

5.                 Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa sprzętu komputerowego.

 

 

6.         Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 23.03.2015r. do godz. 15:00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .