Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego.

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz.759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących: Dostawy serwera oraz sprzętu komputerowego.

1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Kamienna 1

2. Przedmiot zamówienia
Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia 9.10.2015 r.

4. Kryterium oceny ofert - Cena 100 %

5. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego.

6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę złożyć należy do dnia 30.09.2015r. do godz. 15:00
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1 lub przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pełna treść zapytania w formacie DOC.

Aktualizacja:

W pkt. 1 dotyczącym serwera okres gwarancyjny powinien obejmować - 3 lata z czasem naprawy na miejscu w ciągu 24 godzin w dni robocze (5 dni).