Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz.759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia

4. Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

5. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

6.         Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 7.09.2015r. do godz. 13:00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ogłoszenie w formacie Word