Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne

Email Drukuj PDF

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących: warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1) Zapytanie ofertowe str. 1, 2, 3

2) Oferta

3) Preliminarz finansowy

4) Wykaz wykonanych usług