Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne

Email Drukuj PDF

1. Zapytanie ofertowe - str.1, str.2, str.3

2. Załącznik nr 1 - Oferta

3. Załącznik nr 2 - Preliminarz

4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług