Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie - Dostawa materiałów biurowych

Email Drukuj PDF

 W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym: dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta