Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - usługi dotyczące przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Email Drukuj PDF

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r.  Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Preliminarz
  4. Wykaz wykonanych usług