Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” 2017/2018

Email Drukuj PDF

rodzina500 logo-small

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017

Wnioski będzie można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 3, w godzinach pracy ośrodka tj.:
Poniedziałek 7.45-15.45
Wtorek 8.00-16.00
Środa 7.45-15.45
Czwartek 7.45-15.45
Piątek 7.45-15.45

oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie brany pod uwagę dochód za 2016 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.