Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Sprzęt rehabilitacyjny !

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że 25.06.2019r. został podpisany protokół przyjęcia darowizny z Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bujwida 34.

Przedmiotem darowizny jest niżej wymieniony sprzęt:

  • 3 wózki inwalidzkie,
  • 4 balkoniki,
  • 4 pary kul.

Przedmioty te mogą być wypożyczone osobom niepełnosprawnym wymagającym zaopatrzenia w wyżej wymieniony sprzęt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1, telefon 71-39-20-577 pokój nr 7 w godzinach od 8:00 do 15:00.