Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

„Posiłek w szkole i w domu”

Email Drukuj PDF

Dnia 19 marca 2019r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzelin reprezentowaną przez Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Panią Dorotę Pawnuk została podpisana umowa w sprawie dotacji celowej jako wsparcie finansowe w zakresie realizacji przez Gminy w 2019r. zadania w postaci dożywiania. Całkowity koszt zadania wynosi 226.834,00 zł, w tym dotacja 136.100,00 zł a wkład własny gminy 90.734,00 zł.
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" udzielana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. O pomoc mogą ubiegać się osoby samotne, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,50 zł oraz osoby w rodzinie, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł. Od stycznia 2019r. pomocą zostało objętych 241 osób, w tym dzieci 168 a dorosłych 73 osoby.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 71 39 20 577.