Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Projekt w ramach Programu Osłonowego pod nazwą „MAMO, TATO - UCZĘ SIĘ I PATRZĘ NA TO"

Email Drukuj PDF

Od czerwca 2017 roku na terenie Gminy Strzelin za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie rusza Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" realizowany na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Strzelin pod nazwą „MAMO, TATO - UCZĘ SIĘ I PATRZĘ NA TO". Projekt ten jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska lokalnego.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań mających na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie miasta i gminy Strzelin.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 37 800,00 zł, w tym kwota dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 26 200,00 zł oraz wkład własny 11 600,00 zł.
Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec – grudzień 2017 roku.

W ramach projektu „MAMO, TATO - UCZĘ SIĘ I PATRZĘ NA TO" przewidziane są następujące działania:

  1. Wyjazdowe warsztaty jednodniowe dla rodzin dotkniętych przemocą domową
  2. Wyjazdowe warsztaty survivalowe z elementami socjoterapii dla młodzieży
  3. Strzeliński Piknik Rodzinny
  4. Warsztaty w szkołach podstawowych z zakresu budowania relacji
  5. Superwizja dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą w rodzinie, tworzących lokalną koalicję na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta i gminy Strzelin:

  • bezpośredni uczestnicy proponowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie
  • przedstawiciele różnych służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • lokalna społeczność jako uczestnicy pikniku oraz odbiorcy działań promocyjnych