Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Przedsiębiorstwa udzielające zniżek w ramach Programu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”

Aktualna lista przedsiębiorstw - stan na 20.03.2019r.

Więcej…

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za 2018 rok

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych za rok 2018

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych za rok 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018

Sprawozdanie do pobrania w formacie PDF - pobierz..

Program „Opieka 75+"

Program „Opieka 75+" umożliwia wsparcie gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązującym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania.

Więcej…

„Posiłek w szkole i w domu”

Od dnia 01.01.2019r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przystąpił do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Więcej…

Karta Dużej Rodziny - Zmiany

1280x540

Czekają nas spore zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta będzie przysługiwała tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Więcej…

Informacja dot. działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Treść informacji do pobrania.

Klauzula informacyjna - POPŻ

Treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych w ramach: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL